Comitès

(CATALÀ):

Organitza:

Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de la UdG (CSiI).

Direcció: 

Dr. Lluís Costa. Universitat de Girona. (CSiI).

Coordinació:

Dra. Eulàlia Guiu. Universitat de Girona. (CSiI).

Dra. Olga Del Rio. Universitat de Girona. Membre dels grups de recerca CSiI i LAPREC. Consultora internacional en Comunicació pel Desenvolupament.

Comitè Científic:

 • Dr. Josep Maria Casasús. Catedràtic de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
 • Dr. Joan Manuel del Pozo. Professor de la Universitat de Girona.
 • Dr. José Luis Terrón. Director de l’Institut de la Comunicació (UAB).
 • Dra. Teresa Velázquez. Catedràtica de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Dr. Enric Ordeix. Professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
 • Dr. Xavier Ginesta. Professor de la Universitat de Vic.
 • Dr. Bruno Ferrer. Catedràtic de la Universitat de Río Piedras (San Juan de Puerto Rico).
 • Dr. Xosé López. Catedràtic de Periodisme de la Universitat de Santiago de Compostela.

Comitè organitzador:

 • Dra. Gemma Carbó. Directora Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació UdG. Professora Associada, Facultat d’Educació i Psicologia UdG.
 • Sr. Pere Arcas. Professor Associat UdG. Facultat d’Educació i Psicologia. Productor de Programes Educatius per TV.
 • Dr. Toni Sellas. Professor UdG. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Sra. Mònica Puntí. Professora Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Dr. Ramon Girona. Professor Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Sr. Claudi Valentí. Professor Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Sr. Àngel Rodríguez. Responsable Departament d’Audiovisuals del Bisbat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Sr. Jaume Guzmán. Pràcticum Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Sr. Jordi Hernández. Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Dr. David Serra. Professor Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.
 • Dra. Andrea Oliveria. Professora Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca CSiI.

 

(ESPAÑOL):

Organiza:

Grupo de Investigación Comunicación Social e Institucional de la UdG (CSiI).

Dirección: 

Dr. Lluís Costa. Universidad de Girona. (CSiI).

Coordinación:

Dra. Eulàlia Guiu. Universidad de Girona. (CSiI).

Dra. Olga Del Rio. Universidad de Girona. Membre dels grups de recerca CSiI i LAPREC. Consultora internacional en Comunicació pel Desenvolupament.

Comité Científico:

 • Dr. Josep Maria Casasús. Catedrático en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
 • Dr. Joan Manuel del Pozo. Profesor de la Universidad de Girona.
 • Dr. José Luis Terrón. Director del Instituto de la Comunicación (UAB).
 • Dra. Teresa Velázquez. Catedrática en Periodismo  por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Dr. Enric Ordeix. Profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
 • Dr. Xavier Ginesta. Profesor de la Universidad de Vic.
 • Dr. Bruno Ferrer. Catedrático de la Universidad de Río Piedras (San Juan de Puerto Rico).
 • Dr. Xosé López. Catedrático en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela.

Comité organizador:

 • Dra. Gemma Carbó. Directora Cátedra UNESCO en Políticas Culturales y Cooperación UdG. Profesora Asociada. Facultad Educación y Psicología UdG.
 • Sr. Pere Arcas. Profesor Asociado UdG. Facultad Educación y Psicología. Productor de Programas Educativos por TV.
 • Dr. Toni Sellas. Profesor UdG. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Sra. Mònica Puntí. Profesora Universitat de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Dr. Ramon Girona. Profesor Universitat de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Sr. Claudi Valentí. Profesor Universitat de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Sr. Àngel Rodríguez. Responsable Departamento Audiovisuales del Bisbat de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Sr. Jaume Guzmán. Pràcticum Universitat de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Sr. Jordi Hernández. Universidad de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Dr. David Serra. Profesor Universidad de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.
 • Dra. Andrea Oliveria. Profesora Universidad de Girona. Miembro del Grupo en investigación CSiI.

 

(ENGLISH):

Organizes:

The Social and Institutional Communication Research Group at the University of Girona (CSiI).

Direction: 

Dr. Lluís Costa. Universitat de Girona. (CSiI).

Coordination:

Dra. Eulàlia Guiu. Universitat de Girona. (CSiI).

Dra. Olga Del Rio. Universitat de Girona. Membre dels grups de recerca CSiI i LAPREC. Consultora internacional en Comunicació pel Desenvolupament.

Scientific committee:

 • Dr. Josep Maria Casasús. Catedrático en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
 • Dr. Joan Manuel del Pozo. Teacher University of Girona.
 • Dr. José Luis Terrón. The director of the Institute of the Communication (UAB).
 • Dra. Teresa Velázquez. Catedrática en Periodismo  por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Dr. Enric Ordeix. Teacher University Ramon Llull of Barcelona.
 • Dr. Xavier Ginesta. Teacher University of Vic.
 • Dr. Bruno Ferrer. Catedrático de la Universidad de Río Piedras (San Juan de Puerto Rico).
 • Dr. Xosé López. Catedrático en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela.

Organizer Committee

 • Lluis Costa. Director of Social and Institutional Communication Research Group, Girona University.
 • Eulàlia Guiu. Education and Psychology Faculty and Social and Institutional Communication Research Group, Girona University.
 • Olga del Rio. Tourism Faculty and Social and Institutional Communication Research Group, Girona University.
 • Gemma Carbó. Director of UNESCO Chair in Cultural Policies and Cooperation, Girona University.
 • Pere Arcas. Education and Psychology Faculty, Girona University. TV Productor of educational programs.
 • Dr. Toni Sellas. Teacher of University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Sra. Mònica Puntí. Teacher University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Dr. Ramon Girona. Teacher University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Sr. Claudi Valentí. Teacher University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Sr. Àngel Rodríguez. Responsibility Department to the Communication of the Bisbat of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Sr. Jaume Guzmán. Pràcticum Universitat de Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Sr. Jordi Hernández. University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Dr. David Serra. Teacher University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
 • Dra. Andrea Oliveria. Teacher University of Girona. Member of Social and Institutional Communication Research Group.
Anuncis