Comunicacions

PLANTILLA DE PRESENTACIÓ / PLANTILLA DE PRESENTACIÓN / PRESENTATION TEMPLATE

S’accepten solament comunicacions amb els següents idiomes: català, castellà i anglès.

 

(PDF): Plantilla orientativa para la presentación de comunicaciones

(PDF): Presentation Template

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM

 

(PDF): Formulari inscripció IV Jornades

 

(CATALÀ):

Informació pels comunicants

S’obre el termini de presentació de propostes de comunicacions fins el 5 d’octubre. Les propostes hauran d’ajustar-se al format de la plantilla que s’adjunta (de 10 a 15 planes d’extensió) i s’enviaran per correu a l’adreça: gruprecercacsii@udg.edu

El Comitè Organitzador estudiarà les propostes presentades i informarà per escrit de la seva admissió abans del dia 15 d’octubre.

Informació pels assistents

La inscripció a les Jornades és gratuïta però és necessari formalitzar la inscripció. S’entregarà un certificat d’assistència a tots aquells que acreditin haver participat i un dossier exclusiu de les IV Jornades Comunicació i Societat.

El termini establert per a realitzar la inscripció és fins el 15 d’octubre i es farà a través de la direcció gruprecercacsii@udg.edu especificant el nom, cognoms, correu electrònic de contacte, professió, institució en la que treballa o a la que està vinculat.

(ESPAÑOL): 

Información para los comunicantes

Se abre el plazo de presentación de propuestas de comunicaciones hasta el 5 de octubre del 2015. Las propuestas deberán ajustarse al formato de plantilla que se adjunta (entre 10 y 15 páginas de extensión) y se enviaran por correo a la siguiente dirección: gruprecercacsii@udg.edu

El Comité Organizador estudiará las propuestas presentadas e informará por escrito de su admisión antes del 15 de octubre 2015.

Información para los asistentes

La inscripción a las Jornadas es gratuita pero es necesario formalizar la inscripción. Se entregará un certificado de asistencia a aquellos que acrediten haber participado y una ficha exclusiva de las Jornadas Comunicación y Sociedad.

El plazo establecido para realizar la inscripción es hasta el 15 de octubre y se realizará a través de la dirección gruprecercacsii@udg.edu especificando el nombre y apellidos, correo electrónico de contacto, profesión, institución en la que trabaja o a la que está vinculado.

(ENGLISH):

Information to submit a paper

Papers proposals should be submitted by October 5, 2015 according to the template format to the address gruprecercacsii@udg.edu. All proposals will be evaluated by the organizer committee and confirmed acceptance before October 15, 2015.

Information to register

The registration to the Conference is free but is necessary to register. An attendance certificate will be provided.

Registration process must be done sending mail to gruprecercacsii@udg.edu  before October 15, 2015 with the following information: first name, name, email address, academic or professional institution affiliation.

Anuncis